Koncert u Jezuitów

Koncert u Jezuitów

Sobota 29 października

19:00 Kościół oo. Jezuitów przy ul. Szewskiej

Schola Sióstr Benedyktynek Misjonarek „Benedicamus Domino Mirabilia sunt opera tua”

wstęp wolny

Program koncertu:

Narrabo omnia mirabilia tua
Rorate caeli 
Gaude Maria Virgo
Puer natus est nobis
Tibi dixit
Nos autem
Victime paschali laudes
Christus vincit

Schola zakonna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek powstała w 2005 roku z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich to potrzeba zaistnienia stałego zespołu osób wykonujących śpiewy podczas uroczystości zakonnych. Druga to wniosek kapituły generalnej z 2004 roku o powstaniu scholi zakonnej służącej animacji śpiewu w Zgromadzeniu. Jest to owocem odkrycia prawdy, że „cantare amantis est”. I temu ma przede wszystkim służyć: odpowiadaniu miłością na Miłość. A że miłości nie wystarcza często jezyk, jako narzędzie komunikacji, dlatego szuka innych form wyrazu, które powiedzą więcej…

Tę formę wybrał także św. Benedykt i jego duchowi synowie i córki. To on wzywał, i nadal wzywa na kartach swojej Reguły: „Psallite sapienter!” Przez wieki zachęta świętego Zakonodawcy ożywiała troskę wspólnot benedyktyńskich o kształt śpiewu liturgicznego, który jest, jak mówi soborowa Konstytucja o liturgii, „ nieodzowną oraz integralną częścią liturgii”. To z owej troski wyrosło niezgłębione bogactwo śpiewu gregoriańskiego pielęgnowanego, rozwijanego i stale ożywianego przez pokolenia modlących się nim benedyktynów i benedyktynek. Śpiewu, który ma swój własny ciężar gatunkowy. Śpiewu, który Kościół uznał za własny. W skład scholi scholi wchodzą: s. Gregoria Dworakowska, s. Debora Wiąckiewicz, s. Maura Leszek, s. Marianna Barzowska i s. Jonasza Kowalska.